مطالب

نصب و پیکربندی Web Deploy در IIS

نصب و پیکربندی Web Deploy در IIS

در این مرحله، ما مراحل نصب و پیکربندی Web Deploy را در IIS 8.0 یا بالاتر برای راه اندازی مدیران یا غیر مدیران نشان خواهیم داد. بدین صورت که به مراحل لازم برای فعال کردن یک مشتری برای استفاده از Web Deploy برای انتشار محتویات وب سایت به سرور را خواهیم پرداخت، حتی اگر مشتری مجوز مدیریتی سرور را نداشته باشد.

مشاهده کامل مطلب